Vil ta grep i selskapet: Krever ny vurdering og mer kompetanse