På 1000 meters høyde: – Svever på en sky etter en slik tur

foto