Gjorde det klinkende klart om samarbeid: – For stort skille

foto