I februar vedtok samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune at det skulle bli to ferger i drift i sambandet Sølsnes – Åfarnes.

De siste årene er det kun på sommeren at det settes inn to ferger. Mange har ment at det er for lite kapasitet med tanke på trafikkmengden resten av året.

Opsjon utløst

I år som tidligere sommere skal det være to ferger i drift. Periodene har flere sommere blitt utvidet og i år blir perioden fra og med 12. juni og til og med 10. september.

Etter samferdselsutvalgets vedtak i februar hadde mange håpet at en løsning med to ferger skulle være permanent på plass også etter sommeren. Dette skjer derimot ikke.

Ifølge rådgiver Magne Hanestadhaugen ved Samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune har oppdragsgiver Fjord 1 fått beskjed om at tofergeopsjonen er utløst. Dette betyr at rederiet er kontraktsmessig bundet til å stille med to ferger på dette sambandet.

– Når er dette på plass?

– I følge avtalen har de ett år på å få på plass to ferger. Dette betyr at to ferger vil være i drift i sambandet medio februar 2018

– Det har vært snakk om å få det på plass tidligere. Er medio februar fastspikret?

– Ja, etter planen er det medio februar 2018. Det er det rederiet har fått beskjed om fra oss, og som de forholder seg til.

Bedt om møte

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, er ikke fornøyd.

– Dette er uakseptabelt. Lovnaden var at dette skulle komme på plass i løpet av våren, og senest på sommeren. At vi nå må vente et år er alt for lang tid.

Hustad sier at det har vært styremøte i Langjordforbindelsen og det ble da vedtatt at de skal be om et møte med samferdselsavdelinga og administrasjonen i fylkeskommunen. – Fylkeskommunen må sørge for at tofergeløsningen kommer på plass før, slik planen har vært.

– Hva vil dere gjøre videre?

– Nå skal vi ta møte med fylkeskommunen først, og så tar vi det derfra. Men det er uholdbart at vi kun skal ha en ferge på dette sambandet. Det er den veistrekningen som har størst trafikkvekst i fylket.

Raumaordfører Lars Olav Hustad mener det er uholdbart med en ferge og har bedt om møte med fylkeskommunen. Foto: Ellinor Rørvik Lothe