Seier nei til meir bompengar på ferjene: 40 ordførarar har signert

foto