- Vi vil tilbake til å bli en medlemsorganisasjon igjen