Rauma kommune er i Romsdal tingrett dømt til å betale 25,7 millioner i erstatning til Veidekke Entreprenøren AS, i tillegg til saksomkostninger på 700.000 kroner. I dommen som kom 21. mars, gis Veidekke medhold i at tilbudet fra entreprenøren Hent, som bygde Helsehuset, skulle vært avvist. Veidekke mener at Hent tok forbehold om grunnforholdene i sitt tilbud – samt at de mener tilbudet avvek mer fra forslaget til reguleringsplanen enn det det var anledning til.

– Øker investeringskontoen

Rådmann i Rauma, Toril Hovdenak, sier kommunen løser denne utgiften med å øke investeringskontoen på Helsehuset med 27 millioner kroner.

– Vi må låne 27 millioner kroner, og den årlige kostnaden er rentekostnaden.

– Og rentekostnadene tas fra driftsbudsjettet?

– Ja, dette vil redusere de disponible ressursene våre. Men det er det mange ting som gjør, som for eksempel skatteinngang og vedtak fra politikerne. Dette blir ett av veldig mange punkt med merkostnader.

– Hvor mye utgjør de årlige rentekostnadene?

– Hvis vi legger til grunn ei rente på 1,5 prosent, gir det rentekostnader på kr 405.000 årlig. Med 40 års nedbetalingstid blir årlige avdragskostnader kr 675.000.

– Vi hører mange er bekymret for denne kostnaden. Hvor alvorlig mener du det er?

– Det gir oss ikke noen større utfordring enn andre investeringer på 30 millioner kroner. Det gir oss en reduksjon av midler til andre forhold, men ikke dramatisk.

– Men kommunen har vært på Robek og økonomien er fortsatt anstrengt. Hva betyr dette for folk?

– Jeg har ikke regnet på det og kan ikke si at dette vil bety for eksempel to kommunale årsverk, hvis det er slike eksempel du er ute etter. Men for å sette det litt i perspektiv; lånesummen på Helsehuset er 381 millioner kroner. Den økes nå med 30 millioner kroner. Det er ikke en dramatisk økning i investeringskostnaden, svarer rådmannen som samtidig opplyser om at nedbetalingstida på det samlede lånet er på minst 30 år.