Vi treffer Aak på telefon i bil, omtrent midt på Ørskogfjellet, onsdag morgen. Han er på veg til styremøte i Helse Møre og Romsdal.

Aak har ikke stemmerett, men han har rett til å uttale seg i styret, som representant for brukerne; i første rekke pasientene.

- Vi i brukerutvalget er klare på at begge de bynære tomtene oppfyller kravene på vegne av pasientene. Det aller viktigste er at det blir tatt et valg, slik at sjukehuset kan stå ferdig i 2021.

- Jeg har tro på en god løsning i dag.

- Og en god løsning har ikke med plassering å gjøre?

- Nei, vi tar ikke stilling til plassering. Det verste som kan skje er at det ikke blir tatt et valg. Sjukehusene både i Molde og i Kristiansund er overmoden for fornyelse.

- Du sitter på med ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad. Han, vet vi, er ikke enig at valg av tomt er likegyldig. Blir det krangel i bilen nå?

- Nei. Jeg tror han forstår mitt ståsted veldig godt, og dette vil jeg jobbe fram i møtet.

- Et sportsspørsmål: Hva føler du nå?

- Spent. Jeg er veldig spent.