Fredag gjorde arkeologen et helt spesielt funn på Setnes