Laveste tall på over 10 år: 40 prosent ned fra i fjor