Åpner opp: – Det er ikke for enhver pris at man skal holde sammen