Salget av Veøy omsorgssenter er utsatt til ut på våren en gang. Grunnen er at det i forsøket på å selge einedommen ikke har vært mulig å få den prisen som er forventet for eiendommen.– Mitt oppdrag er derfor å splitte eiendommen opp i en landbruksdel og en bygningsdel og det vil ta litt tid, sier Heidi Skaug og ser for seg at et nytt forsøk på å selge kan komme ut på våren en gang.– Men skal kommunen sitte på eiendommen uten å sikre seg inntekter i denne perioden?– Å leie ut har ikke vært noe tema som er kommet til meg i alle fall. – Hvem kan ta et initiativ med tanke på å skaffe seg leieinntekter?– Det kan for så vidt hvem som helst gjøre, men jeg har ikke blitt bedt om det. Mitt oppdrag er altså å selge, sier Skaug.Per Arne Skomsø sitter i formannskapet for SV og han sier han ikke er komfortabel med at bygningsmassen skal stå tom over tid dersom det er mulig å skaffe seg leieinntekter.– Jeg mener dette må inn i vurderingen som rådmannen nå skal gjøre i forhold til å gi hus for flyktninger.– Kommer du til å stille spørsmål om dette i formannskapet?– Det kan godt hende og jeg håper at kommunen vil drive et mottak for egen regning. Det har kommunen mest igjen for, sier Per Arne Skomsø.