Skryt frå NVE for Vengåa kraftverk: «Framifrå sluttresultat»

foto