Årets pollensesong startet rekordtidlig i deler av landet. Men nå er den endelig over, ifølge Astma- og Allergiforbundet (NAAF).

– I dag sender NAAF ut årets siste pollenvarsel. Pollensesongen 2017 er dermed over! Sesongen fikk en rekordtidlig start på Vestlandet, men har ellers forløpt ganske normalt, skriver forbundet.

På Vestlandet startet spredningen av or og hasselpollen allerede i slutten av januar.

– Det er det tidligste tidspunktet som er registrert siden Pollenvarslingen startet for over 40 år siden, skriver forbundet.

Sent i nord

I andre deler av landet gikk det mye lengre tid før pollenet meldte sin ankomst.

– Fra Trøndelag og videre nordover startet bjørkepollensesongen uvanlig sent, først 13. mai i Trøndelag, halvannen uke etter tiårsgjennomsnittet, og i Nord-Norge også tilsvarende, senest i Finnmark der bjørkepollenspredningen først kom i gang 14. juni.

Det har ellers vært en gjennomsnittlig og ganske normal pollensesong.

Ikke rekordmengde

– Utslag opp eller ned i forhold til gjennomsnitt fra sesong til sesong vil det alltid være, men det kom ingen rekordhøye mengder for noe område i år. «Rekordsesong» kan imidlertid forsvares i forhold til tidlig start i vest og sen i nord, sier seniorforsker Hallvard Ramfjord i Pollenvarslingen.

Bjørkepollensesongen startet først lengst i sør og øst, 21. april for Sørlandet og 24. april for Østlandet med Oslo. Mengdemessig fikk Trøndelag registrert mest orepollen, mens Østlandet med Oslo som vanlig fikk høyeste årssum for hasselpollen. Pil/vier/selje-pollen startet tidligst ved stasjonene på Østlandet, og her kom også de høyeste årssummene.