Det sier ordførerkandidatene Magnhild Vik (Senterpartiet), Per Vidar Kjølmoen (Arbeiderpartiet) og Marco Scarfi (Sosialistisk Venstreparti).

Onsdag ettermiddag inviterte de pressen for å fortelle hva de tenker og hvordan de ser for seg samarbeidet. De understreker at samarbeidet er i en innledende fase, de har ikke signert en skriftlig avtale. De vil nå sette seg ned rundt samme bord for å konkretisere samarbeidet.

– Vi har foretatt shake hands, sier Kjølmoen.

Velgerne avgjør

– I og med dette samarbeidet, går dere for en klar ordførerkandidat?

– Nei, det vil være velgerne som avgjør hvem som blir ordfører de kommende fire årene, sier de tre samstemte før Magnhild Vik legger til:– Mi personlige mening er at det partiet som er størst også får ordføreren.

I dag har Sp og Ap hver sine seks representanter i kommunestyret, partiene er med andre ord forholdsvis jevnstore. SV har en representant. De tre partiene har med andre ord i dag 13 av 27 representanter i «kommunens storting».

Du kan lese hele saken her