– Saka har vært til etterforskning hos politiet et par måneder.

– Jeg regner med at det blir påtaleavgjørelse i løpet av kort tid, sier politijuristen.

– Blir det tatt ut tiltale?

– Det kan jeg ikke svare på. – Det jeg kan si er at det startes etterforskning når det er rimelig grunn til å gjøre det.– Det er også slik at bekymringsmeldinger fra barnevernet er noe vi plikter å se på.– Vi skal se på alle momenter i saka og være objektive.

– Du er kjent med at det er en anspent situasjon rundt barnehagen i Måndalen?

– Jeg er kjent med at det er dårlig stemning, ja. Åndalsnes Avis er kjent med at også barnehagen i Måndalen er anmeldt til politiet. Dette er ei sak verken Stokke eller lokalt politi ønsker å kommentere.