På bakgrunn av økning i bevegelsene og stor sensitivitet for regn hever NVE farenivået til gult for fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen.

- Fredag ettermiddag og frem til lørdag morgen kom det mer nedbør enn forventet (totalt 21 mm). Bevegelsene i øvre del av fjellpartiet har økt mye, og er nå om lag 4 cm/døgn. Bevegelsene i nedre del har økt til 2 mm/døgn. Nedbøren har avtatt, men det er forventet bygevær resten av dagen og ut søndag. Prognosene for nedbør i langtidsperioden er usikker, men fare for mye nedbør fra og med onsdag morgen, opplyser NVE på sine nettsider.

Fjellpartiet reagerer hurtig med økning i bevegelse ved mye nedbør og snøsmelting.

- I sommer har reaksjonen på nedbør kommet tidligere enn foregående år, da fjellet har reagert mest på høsten. Årsaken er høyere temperaturer og mindre frost i fjellet enn normalt. Samt at fjellpartiet er svært ustabilt med tanke på de store bevegelsene tidligere år, og er dermed mer sensitiv for nedbør, opplyser geologene.

Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg hittil i 2018 rundt 100 cm siden snøsmeltingen. Faregrad gult representerer "moderat faregrad". Dette er første gang i år at farenivået heves fra grønt.