Startet nytt selskap i september – nå er det oppløst