Nytt tilbud på plass: – Må harmonere med næringslivet