UDI-tilskudd vil gi støtte til barneaktiviteter for barn på asylmottak.

Alle frivillige i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal som ønsker å organisere aktiviteter for barn på asylmottak, kan søke om denne økonomiske støtten fra Utlendingsdirektoratet.

Hensikten med ordningen er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig.

Det er også ønskelig at tiltakene skal gjøre sitt til at barna er i mer fysisk aktivitet, og at de øker mestringsfølelsen.

UDI har i alt 60 millioner kroner til fordeling på hele landet.