Det var i utgangspunktet rektor og FAU ved Måndalen skole som kom med forslaget om å rive den gamle lærerboligen for å anlegge en parkeringsplass for Voll Omsorgssenter og Måndalen skole.

Lærerboligen står i dag tom. Formannskapet var tirsdag på besøk på Måndalen skole, og fikk med egne øyne ta en titt både på skolen, på trafikksituasjonen og den tomme lærerboligen.

Forslaget

  • Riv den gamle lærerboligen som står ubrukt på skoleområdet

  • Lag en midlertidig parkeringsplass for Voll omsorgssenter og Måndalen skole på boligtomta

  • Stopp trafikken fram mot skolebygget ved å sette opp en låsbar port/bom inn mot skolen

Enstemmig

Formannskapet gikk enstemmig for forslaget.

- Dette forslaget støtter jeg helt klart. Vi må få revet dette bygget som ikke er i bruk, og få gjort noe med situasjonen der, sier han.

- Jeg tror dette er et veldig godt tiltak, som vil løse noe av problematikken rundt trafikksituasjonen der, sier Per Vidar Kjølmoen (Ap).

- Kreativ finansiering

Kjølmoen stilte dog spørsmålstegn ved det han kaller "kreativ finansiering".

Forslaget vil koste 750.000 kroner. Budsjettrevideringen skjer først i juni.   Den eneste finansieringsmuligheten som rådmannen ser å omdisponere innenfor vedtatt investeringsplan for 2017.

– Med de planer som ligger for markedsføring og salg av tomter ved Åfarnes boligområde 2, mener rådmannen det er realistisk å øke salget fra 1 til 1,75 mill. kroner, uten at mersalget på 750.000 kroner avsettes til kapitalfond. Det vil si, en økning fra 2 til 3 tomter, sier han.

- Er det mulig å gjøre det på den måten, spurte Kjølmoen.

Rådmannen mener det kan gjøres slik.

- Hvis vi skal komme i gang nå, slik at tiltaket er klart til høsten, så må vi være litt kreative. Tror det er fullt realistisk å få solgt tre tomter, sier han.