Det sier Greta Grøtta som er leder i Leiktun barnehage. Hun sier de ble kjent med det politiske initiativet til Renate Soleim gjennom media og at det hele oppleves som et sjokk. Grøtta viser til at det ligger mye følelser i dette for de ansatte som nå i årevis har måttet leve med usikkerhet og utsettelser når det gjelder framtida for Leiktun barnehage.

– Vi jobber i helt nedslitte lokaler som er 40 år gamle og vi jobber i ei avdeling som ble midlertidig tatt i bruk på begynnelsen av 1990-tallet. Det nærmer seg nå 30 år, sier Greta Grøtta og presiserer at hun ikke snakker bare på egne vegne, men at hun har de ansatte i ryggen. Hun vet også at mange foreldre reagerer kraftig på dette.

– Seinest for et par dager siden satt jeg i møte med Streken som nå er i ferd med å avslutte planene for rehabilitering av barnehagen. Prosessen er snart i mål og det er planlagt at dette skal legges fram for kommunestyret i september. Dette er det nå lagt mye arbeid i, sier Greta Grøtta.

– Men hva er så galt med å flytte til de tidligere barnehagelokalene i sentrum av Isfjorden?

– Det er det flere grunner til at vi ikke vil. Vi har et fantastisk uteområde her som vi bruker mye. Vi vil være en utebarnehage og øke bruken av uteområdet. I sentrum er området for lite. Bygningene der ligger tett på et farlig kryss med vanskelige trafikale forhold og vanskelige parkeringsforhold.

Uteområdet er også utsatt for betydelig trafikkstøy. Det blir dessuten argumentert med nærhet til skole og butikk. Vi har aldri opplevd eller hørt at foreldre har klaget over eller vært negative til å kjøre barna hit vi er i dag, sier Greta Grøtta og legger til at det er all grunn til å spørre om en barnehage skal være for barna eller for foreldrene.

– Vi mener en barnehage helt klart skal være for barna, sier Greta Grøtta.

Foreldra

Amund Amundsen uttaler seg på vegne av foreldrene som er i ferd med å skrive et leserbrev om saka. Han sier foreldrene reagerer på at det enda en gang blir laget usikkerhet rundt Leiktun barnehage. Foreldrene reagerer også på at det allerede foreligger et vedtak og at det allerede er brukt penger til arkitekter og prosjektering. Amundsen sier også at det er på tide at oppvekst blir prioritert og at kommunen ikke bare fortsetter å gjøre vedtak som ikke innbyggerne stiller seg bak. Han mener det stadig blir skapt frustrasjon og usikkerhet og at det snart ikke er en eneste skole eller barnehage som ikke er berørt av usikkerhet rundt plassering eller midler til vedlikehold og drift.

– Vi vil at det skal jobbes videre med planene som allerede ligger der. Vi er opptatt av at barna våre skal være mye ute og vår barnehage ligger faktisk i en skog. Tenk at de ansatte og barna i Leiktun kan bruke dette uteområdet uten å bruke tid til å tilrettelegge annet enn å ta på klær og å gå ut. De kan skape verdens beste barnehage for naturglade mennesker, sier Amund Amundsen og legger til at å flytte til lokalet i sentrum av Isfjorden, er å flytte til lokaler som har vært barnehage, men som faktisk er fraflytta av gode grunner.