Anbefaler tiltak mot kvikkleireskred flere steder

foto