Vil innføre fritidskort for barn for å utjamne sosiale forskjellar i Rauma

foto