Nye Veier AS støtter seg på Statens vegvesen sitt råd om skrinlegging av trasévalg

foto