– Folk trives så godt at de kommer igjen hvert år

foto