Utfordrende kjøreforhold: – Mange ulykker og utforkjøringer

foto