Ti veker utan svar: – Svært spesiell driftssituasjon