Krise i kommunen, må tas på alvor: – Vi er ikke ute av Robek over natta