– Mange av flyktningene har reist videre

foto
DRAR VIDERE: Mange av flyktningene har dratt videre til andre kommuner, noen har dratt tilbake til Ukraina. Enkelte drar uten å melde ifra, noe som kan gi kommunen litt hodebry med tanke på videre oppfølging og overføring av opplysninger til neste bostedskommune. Foto: Ellinor Rørvik Lothe