foto
Ingvild Gjerdset og turnerne samlet på gulvet under juleoppvisninga i gymsalen på Åfarnes skole. Foto: Per-Kristian Bratteng

– Største takken er at det gleder ungene