Herje kraftverk ble offisielt åpnet i september i fjor, men bare noen uker senere ble rørgata ødelagt og produksjonen måtte stoppes.

Nå, over et år senere, er omsider alle reparasjonene utført, og Rauma Energi kunne torsdag informere Generalforsamlingen om at anlegget er klart til produksjon igjen.

– Vi er klare til å begynne med vannfylling og teste anlegget. Det betyr at anlegget snart skal være i full drift igjen, sier administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi.

Fikk skade

Kraftverket, som på årsbasis skal produsere 13 millioner kilowattimer strøm, fikk en skade da det ble bygget.

– Entreprenøren fikk en stein inn i rørgata som beveget seg gjennom 400 meter med rør. Dette skapte skader på innsiden av rørene. Fagansvarlig konsulent besluttet å kappe vekk de ødelagte delene og skjøte på en bestemt måte. Men skjøtene ble ikke tette, og vi fikk lekkasje. Til slutt sprengte røret, forklarer Midtun.

I tillegg til at skjøtene har blitt byttet ut, ble det også bestemt at rør av glassfiber skulle skiftes ut i en lengde på 264 meter og erstattes med støpejernsrør.

Les også:

Sak gående

Midtun ikke legger skjul på at det har vært et krevende arbeid.

– Vi har nå en sak gående med forsikringsselskap og konsulent om hvem som skal ta regninga, både for materielle skadene og tapt produksjonstid, forteller han.

Midtun sa i mai at de har regnet seg fram til et til et produksjonstap på tre millioner kroner på 12. måneder, og i tillegg kommer kostnaden med utbedring.

Berørt av streik

Nå er altså kraftverket klart for å tas i bruk igjen, men Rauma Energi må vente til streiken er over. 19 av 34 ansatte er fortsatt i streik. Streiken har pågått i over tre uker, og bedriften må prioritere uforutsette hendelser.

– Vi ser også at etterslepet økes fra dag til dag. Dette betyr at jo lenger streiken varer, jo lengre tid vil måtte bruke på å komme à jour igjen når streiken er over, sier Midtun.