Rådmann Oddbjørn Vassli og ordfører Lars Olav Hustad, tok seg god tid til å forklare budsjettet og forslagene til kutt for de fremmøtte på Måndalen skole onsdag kveld; selv om enkelte i salen ønsket mer fortgang i sakslisten, slik at man kunne «komme til kjernen i saken», som det ble sagt.

Og kjernesaken folkene på Sørsida er mest opptatt av, er å få frem sin frustrasjon over det de mener er kun kutt i tilbudene på bygdene og desto mer satsing på sentrum.

– Vil dere ikke ha folk i bygdene, var noen av spørsmålene rådmann og ordfører måtte svare på. Også spørsmålet om hvordan de har tenkt å få økt antall innbyggere i Rauma når skoler legges ned, ble stilt. Og hvor blir det av alle nye arbeidsplassene kommunen skulle skaffe?

– Det er et stort dilemma, ja, men sannheten er det at vi bruker mer penger enn det vi får fra staten-i tillegg til at vi bruker de pengene vi får fra Rauma Energi. Vi bruker alt vi har, og det går ikke i lengden, svarer ordføreren.

Rådmannen opplyser også de fremmøtte om den kjensgjerning, at elevtallet er gått drastisk ned- ikke bare på sørsida – men i hele kommunen- uten av skolestrukturen er blitt forandret. Det mener administrasjonen, er en stor utfordring.

– Alle føler seg frustrert. Med en gang det skal spares, så skal det skje på bygdene. Elevtallet har gått ned i perioder hele tiden mens jeg var rektor på Vågstranda skole, og det er ikke noe nytt. Å legge ned Vågstranda skole, vil være å ta vekk det som trekker ungdommen til bygda, mener Arvid Moe engasjert.

Rådmannen påpeker som svar, at det må spares uansett, og det blir politikernes jobb å se på totaliteten.

– Jeg er ikke så bekymret for kutt i skolestrukturen, som jeg er i helse og omsorg. Kutter vi ikke i skoletilbudet, vil det gå ut over helse og omsorg. Og der er det ikke mange som kan stille opp på folkemøter og snakke sin sak, sier rådmannen.

Folkemøtet ga også utløp for andre frustrasjoner som omorganisering av hjemmebasert omsorg, der Liv Astrup var klar i sin tale.

– Vi kan ikke ha en omsorg der mesteparten av tiden går med til å kjøre frem og tilbake til Åndalsnes, og heller ikke tror jeg at de gamle liker å sitte alene i en omsorgsbolig, mener hun.

Det var også noe Tina Susann Vold Hovde var innom i sitt innlegg.

– Det er mange omsorgsboliger der gamle føler seg enslige. Det gode, gamle aldershjemmet, er kanskje noe vi må vurdere på nytt, sa hun blant annet.

Også bompengeproblematikken for Vågstrendingene ble nevnt og planene for friskole på Vågstranda, som går sin gang.

I etterkant av møtet var det flere som var skuffet over at ingen av de folkevalgte politikerne var møtt frem på møtet.

– Nå hadde de hatt en mulighet til å lytte til folket. Det er jo politikerne som skal fatte det endelig vedtak. Ikke rådmannen, mente Tormod Lien.