Formannskapet arbeidet tirsdag med budsjettet for 2016. En av tingene de tok opp til debatt er skolestrukturen i kommunen.

Rådmannen foreslår å legge ned Vågstranda skole og samle alle ungdomsskoleelevene på Åndalsnes.

Politikerne ga i formannskapet utrykk for at dette er en vanskelig sak.

- Vi har programfestet at vi ønsker å opprettholde skolene, så det er utgangspunktet vårt. Nå mener jeg at vi må prøve å spille mest mulig på lag med innyggerne, og se hva de mener er akseptabelt. Det er viktig for oss at skolene kan ha et godt pedagogisk og sosialt miljø, og i den sammenhengen er elevtallet viktig. Blir elevtallet for lite, er det riktig å vurdere en nedleggelse. Så blir det jo et spørsmål om hva økonomien vil tvinge oss til, sier varaordfører Arne Hop (KrF)

Også Senterpartiet har gått til valg på at skolene skal bestå.

- Vi vil jobbe for det, og vi vet jo at mange partier har gått til valg på det samme. Vi kan skjønne behovet for en omorganisering i skolen, men når vi ser på Vågstranda, har de nå bom på begge sider, og det blir både store kostnader og vanskelig logistikk dersom skolen legges ned. Da vil trolig innbyggerne der begynne å kikke mot Vestnes og mot privatskole. Vi i Senterpartiet vil ha kommunale skoler, men trengt opp i et hjørne velger man det som er best der man bor, sier Magnhild Vik (Sp).

- Akkurat i disse fire åra, når vi nettopp har fått brua og bommene på Vågstranda, så blir det å slå beina under alt ved å legge ned skolen. Mange ser at elevtallet går ned, men dette er for tidlig, for elevtallet er ikke verst nå, sier Ellinor Torsgård Solheim.

Vil bevare Åfarnes-ungdomsskolen

Høyre garanterte i valgkampen å bevare ungdomsskolen på Åfarnes.

- Det står vi for, og det er utgangspunktet vårt. Her er det snakk om mindre innsparing enn på Sørsida. Når det gjelder Sørsida har ikke vi i Høyre låst oss på noe vis, men det er viktig for oss å få en skole med best mulig kvalitet. Ettersom det er 100 færre elever på Sørsida enn på begynnelsen av 2000-tallet må vi tenke på en omlegging, sier ordfører Lars Olav Hustad.

- Er det en utfordring at dere ikke vet hvordan det blir med privatskoler på Sørsida?

- Ja, det er klart at det gjør det vanskeligere, når vi ikke vet rammebetingelsene. Noe av den økonomiske innsparingen kan gå opp i spinninga da. Men en omorganisering kan være hensiktsmessig likevel, da det pedagogiske er avgjørende, sier han.

Marit Nauste (Uavh.) etterspurte gode alternativer til innsparing i formannskapet.

- Jeg er gjerne med på å bevare skolene, men da må man finne konkrete innsparingsalternativer, uten å ta pengene fra helsehuset, sier hun.

- Et hovedspørsmål

Per Arne Skomsø (SV) tror skoledebatten blir et hovedspørsmål i budsjettarbeidet, og han forventer at det blir moblisert lokalt.

- Det ble rabalder sist gang det kom et liknende forslag, og det er lite sannsynlig det blir annerledes nå, sier han, og legger til at partiet ikke har programfestet noe standpunkt i saken.

- Det er et vanskelig spørsmål. Dersom vi beholder ungdomsskolene, er det mange millioner som må spares inn et annet sted. På den andre siden er det langt fra Mittet til Åndalsnes, og det blir lange avstander. I tillegg betyr skolene mye for bygdene. Det viktigste må til syvende og sist være kvaliteten på undervisningen. Min erfaring fra tidligere nedleggelser er at det gjør vondt i starten, men så går det seg til, sier han.

Formannskapet skal vedta sin innstilling neste tirsdag, før saken skal behandles i kommunestyret.

Dette kan man spare på Sørsida

Spørreundersøkelsen blant foreldre på Sørsida (57 prosent deltagelse) gir et tydelig signal på at folk vil ha det sånn som de har det i dag. Men mens Måndalen har stabile elevtall, har utfordringene blitt større på Vågstranda.

- Det er nå registrert 17 barn på Sørsida som skal begynne i 1. klasse neste høst. Bare ett av disse bor på Vågstranda. Selv om tallene varierer noe fra år til år, ser vi her utfordringen, sier rådmann Oddbjørn Vassli.

Rådmannen foreslår at barnehage beholdes i både Måndalen og på Vågstranda, men at barneskolen samles i Måndalen og at ungdomsskolen flyttes til Åndalsnes. Måndalen oppvekstsenter skal opprustes mot skolestart 2017 for 33 millioner kroner.

AlternativInnsparing netto i tusen kroner per år
Stort Oppvekst Sør3100Barnehage, SFO, 1-10 skole i Måndalen
Oppvekst Sør3500Barnehage, SFO, barneskole Måndalen, ungdomsskole Åndalsnes
Grunnskole 1-102900Grunnskole 1-19 i Måndalen, barnehage/SFO på Vågstranda
Skole 1-73500Barneskole Måndalen, barnehage/SFO på Vågstanda, ungdomsskole Åndalsnes