– Det er fiskemåke som i alle hovedsak hekker på hustak, sier seniorrådgiver Astrid Buset hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Og hun legger til at fiskemåke er en utrydningstrua måkeart. Dermed er kommunens aksjon med å plukke egg og fjerne reir ulovlig slik den foregår i dag.

– Det må kunne dokumenteres at støyplage og andre plager fra måker i sentrum er et folkehelseproblem for å kunne gjennomføre en slik aksjon og det er det eventuelt kommunelegen som må vurdere, sier Buset og legger til at det er et klart krav om aktsomhetsplikt når det gjelder fiskemåke.

Rauma kommune har i år, i samarbeid med gårdeiere i sentrum, gjennomført forebyggende tiltak i forhold til måkeplagen. Det har blant annet omfattet plukking av egg og fjerning av reir fram til 20 mai.

Firmaet Rauma Bygdeservice er leid inn for å bistå med plukking av egg fra en del av hustakene.

– Er måker i sentrum av Åndalsnes et folkehelseproblem, kommunelege Jon Sverre Aursand?

– Jeg må si at jeg har vært ukjent med denne aksjonen helt til jeg ble oppringt av NRK i går (onsdag, red anm.). Derfor er det ikke en problemstilling som har vært forelagt meg av rådmannen og derfor kjenner jeg heller ikke til tiltakene som er blitt satt i verk. Av den grunn har jeg heller ikke vurdert dette, sier Aursand.

Han legger til at han heller ikke som lege har mottatt klager på måker i sentrum.

– Jeg må nå ta en dialog med rådmannen og ikke ta dette i pressa, sier Aursand og viser til at dette dreier seg om «Forskrift for skadedyrbekjempelse».

– Det er et hav av forskrifter og regler som en kommune er forpliktet til å ta hensyn til og forholde seg til. Bare denne er på 156 sider. Men vi får snakke sammen og få dette inn i ordna former.

Synes du det er en alvorlig sak eller er det litt komisk?

– Det er vanskelig for enhver av oss til enhver tid å være oppdatert på alt og vi har alle det travelt med andre ting. Jeg skriver dette på kontoen for hektiske og travle dager. Og en alvorlig sak, kan jeg vel ikke si at det er, avslutter Jon Sverre Aursand.