– En gledens dage, sier rektor Britt Andreassen ved Isfjorden skole.

I går kunne ordfører Lars Olav Hustad og rådmann Oddbjørn Vassli presentere det ordføreren mener er forslag til en historisk satsing innen oppvekstsektoren; i alle fall i Isfjorden. Planen går ut på å rive alt gammelt som i dag utgjør Isfjorden skole for så å reise et nytt skolebygg til rundt 80 millioner kroner på tuftene av den gamle. Og det stopper ikke her. Den private barnehageaktøren Læringsverkstedet er i forhandlinger om kjøp av Stormbygget (også kalt Waalerbygget). Også det skal rives – det for å kunne gi plass til en ny barnehage.

Større dimensjon

– Vi håper det innebærer at barnehagene Rabben (privat) og Leiktun kan bli slått sammen. Vi kan få et oppvekstsenter Isfjorden kan være skikkelig stolt av, slår Lars Olav Hustad fast.

Skolebygget vil ha et bruksareal på rundt 3000 kvadratmeter. – Den vil bli dimensjonert for å romme 210 elever. Dagens utrangerte skolebygg har rom for 170. Barnehage og skole vil være atskilte byggverk, men kan likevel etableres på en måte som gjør at de knyttes sammen. I forslaget som politikerne får lagt på bordet går kommunen helt bort fra renovering av gammel bygningsmasse. Alt gammelt skal saneres. Til skoleåret 2015/2016 vil lærerstab og elever kunne flytte inn i et flunkende nytt og tidsmessig skolebygg.

Bygge fra scratch

Rådmann Oddbjørn Vassli ser på dette som en klar fordel; også med tanke på å finne best mulige løsninger.

Han poengterer at en skole i Isfjorden allerede har tilgang til kjøkkenfasiliteter og «gymsal». – Med behov for klasserom og personalrom gjør det at byggeprosjektet blir en del forenkla, slår rådmannen fast. Ordfører Lars Olav Hustad erkjenner at dette er stort for ham som ordfører; han håper det skal bli stort for Isfjorden som lokalsammfunn, også. – Dette vil forsterke den positive prosessen som Isjorden er en del av, slår ordføreren fast. Han poengterer at dette er et ledd i satsinga på Isfjorden som lokalsamfunn. – Det er lite tomteareal ledig på Åndalsnes. da er det naturlig å satse på Isfjorden, sier Hustad. Målet er at kommunen skal kunne tilby 40-50 nye boligtomter – at bygda skal kunne utvikle seg i takt med det.

Flere saker om utbyggingsplanene i Isfjorden finner du i papiravisa tirsdag 28. mai.