Frivilligheten har igjen blomstra i fedrelandet under TV-aksjonen 2014. Og Rauma gjorde det bra. Mange ofra både tid og penger til et godt formål. (Skjønt knapt 100 kr. pr person burde ikke være uoverkommelig.)

Vi har ofte hørt at uten frivillighet stanser Norge. Nå er ikke all frivillighet like prestisjefylt. Og folk foretrekker å gi penger i stedet for tid. Individuelle veldedige og kortvarige bidrag er «in». De fleste vil ikke binde seg over tid. Her står utfordringene i kø. Også i Rauma.

Rikskjendis Per Fugelli kom med ei kraftig utfordring for ei tid tilbake. Der beskrev han en generasjon som altfor tidlig melder seg ut av samfunnet. Særlig ble de unge eldre utfordra. Dagens unge pensjonister er en kjemperessurs. De surfer flott på samfunnets goder, men de slutter å bidra til samfunnets fellesoppgaver. Ingen av oss har fått mandat til å ta ferie resten av livet.

Ja, hva med oss spreke pensjonister? Hva har vi tenkt å gjøre de siste 20-30-åra av livet? Å passe barnebarn er bra og en Sydentur i ny og ne kan gjøre godt. Men vi har plenty av tid til overs til frivillig arbeid.

Legene Stein og Bettina Husebø foreslår en dag eller to i måneden som frivillig for å glede de mange ensomme gamle, hjemme eller på sjukeheim. Dersom halvparten av dagens 0,5 millioner pensjonister brukte to dager i måneden til frivillig innsats overfor ensomme gamle, vil det innebære 15.000 årsverk.

Det kan også være klokt med tanke på å forberede og planlegge årene hvor vi selv vil trenge hjelp fra andre.

Ja, frivillig innsats er et stikkord også innen eldreomsorgen. Som et supplement til fagpersonalet. Men hvem mobiliserer frivilligheten? Frivillighetssentralen? De ansvarlige for kirkas eller Røde Kors› besøkstjeneste?

De fleste nordmenn som ikke deltar i frivillig arbeid, oppgir som grunn at de aldri er blitt spurt, viser en undersøkelse.

Den aller viktigste faktoren for å engasjere seg i frivillig arbeid, er å bli spurt. I tillegg spiller nettverk og kjennskap til organisasjonslivet en viktig rolle. Våren 2013 bevilget Kulturdepartementet 1 millioner kroner til arbeidet for å rekruttere og beholde eldre som en ressurs i frivillig arbeid. Her tror jeg ikke Rauma best i klassen.

Ved et sjukehus i Bergen nyter de godt av pensjonistenes ressurser og arbeidskraft. Men det trengs en koordinator. Irmelin Christensen holder styr på 35 frivillige ved Haraldsplass Diakonale sykehus som iført uniformer kommer opptil flere ganger i uka for å snakke med pasienter, følge til prøver, gå tur, servere mat, betjene biblioteket (høytlesing), gå på hjemmebesøk og mye annet.

De aller fleste er nypensjonister fra alle samfunnslag og med bakgrunn fra mange ulike yrker. Denne frivillighetstjenesten ved Haraldsplass kom istand på -90-tallet. Christensen mener denne ordningen påvirker hele miljøet ved sjukehuset.

Forskning viser også at frivillig engasjement fremmer egen helse og vitalitet, ja, forebygger sjukdom og depresjon.

---Så mens vi venter på et lovpålagt aktivitetstilbud på dagtid i Rauma, kan vi kanskje utfordre enkeltpersoner, Frivillighetssentralen og besøkstjenestene til mer nytenkning og kreativitet?

Sølvi H Lundin