– Budskapet er det samme, om det forkynnes ute eller inne

foto