Slik vil dei styrke psykisk helsehjelp til barn og unge

foto
KAN TA LANG TID: Møre og Romsdal vil betre tilbodet til barn og unge med samarbeidsforløp for angst, autisme, depresjon, spisevanskar osv. Men det vil truleg ta 3-4 år før satsinga får praktisk betydning, viser erfaringane frå Helse Fonna, som er modell for satsinga. Foto: THOMAS BRUN / NTB