Med hjelp fra SIVA og ProtoMore kunnskapspark skal Nordveggen kunne hjelpe flere nystartede bedrifter lenger.

– Vi jobber i dag mye med gründervirksomhet, men vi tror vi har noe å gå på når det gjelder å hjelpe nystartede bedrifter videre og utvikle potensialet, sier daglig leder i Nordveggen, Solveig Brøste Sletta.

Får støtte lenger

Nordveggen, som er HoppID-kontor i Rauma, blir nå en såkalt «inkubator-node» under ProtoMore kunnskapspark (tidligere Molde Kunnskapspark).

SIVAs inkubatorprogram er et verktøy for utvikling av vekstbedrifter enten gjennom utvikling av nye bedrifter eller som knoppskyting fra eksisterende bedrifter. Protomore har dette programmet.

– Det er slik at Rauma ikke kan få dette programmet fordi vi er for små, og SIVA er opptatt av store miljøer. Men med dette samarbeidet kan vi tilby Rauma-gründerne den samme hjelpen, sier Brøste Sletta.

For Nordveggen er det viktig at gründerne får hjelp i Rauma, og ikke trenger å reise avgårde.

– Vi har stor tro på dette. Det er viktig at bedriftene ikke bare får hjelp i starten, men også får støtte til å utvikle seg videre, sier hun.

Det er opptakskrav for å komme inn i programmet for å kunne satse på de beste.

– Med Inkubator-node på plass har vi et mer komplett verktøy for å følge bedriftene, sier hun.

Spennende samarbeid

Jørn Heggertveit, som er leder for nytt næringsliv i ProtoMore kunnskapspark besøkte Nordveggen mandag.

Han synes det er et spennende samarbeid.

– Gründerne er spredd, og vi må være til stede der de er. SIVA ønsker ikke en sentralisering, men det er viktig å ha store miljø. Derfor er vi opptatt av å samle miljøet i regionen, forteller han.

Kompetanseutvekslingen skal gå begge veger.

– I Rauma har man for eksempel stor kompetanse på reiseliv, så det håper vi å dra nytte av, sier han.

Nordveggen samarbeider med ProtoMore kunnskapspark allerede i dag, men nå blir samarbeidet styrket.

–Vi skal fortsette videre på den gode vegen vi er på, sier han.