Rauma Bondelag aksjonerte torsdag formiddag. Kjørende i traktorkortesje, inntok et knippe lokale bønder torget på Åndalsnes. Leder i Rauma Bondelag, Endre Stener, holdt appell:

– I jordbruksmeldinga som Stortinget nettopp har vedtatt, der går det tydelig fram at det skal gis et løft for mangfoldig landbruk i hele landet. De små og mellomstore brukene skal styrkes, og inntektsgapet til andre yrkesgrupper skal reduseres. Dette vil ikke regjeringa innfri. Derfor ble det brudd i forhandlingene, og derfor går bøndene til aksjon over hele landet, både i dag og i morgen, sa han.

Stener trakk fram bøndenes rolle i Rauma-samfunnet.

– For Rauma-samfunnet er landbruket ei viktig næring. Det er vi som holder liv i bygdene og lys i husene. Det er vi som sørger for at maten du spiser er trygg og av god kvalitet. Og i verdens beste kommune for naturglade mennesker, er det vi som sørger for at turister og innbyggere kan glede seg over at det er åpne landskap og flott utsikt.

– Halvering siden 1996

Han viser til en halvering av antall gardsbruk i Rauma.

– Siden 1996 har antall gardsbruk i drift i kommunen gått fra 322 til 164. I år 2000 var det 116 garder med melkeproduksjon, i 2016 var det 46 igjen. Og med regjeringens politikk kan det hende vi blir stadig færre. Landbruket i Rauma og Vestlandet, kjennetegnes nettopp av små og mellomstore bruk. Det er helt avgjørende for framtida for disse gardene, at de fortsatt kan være lønnsomme, slik at vi kan leve av de brukene vi har, og som det er plass til mellom fjord og fjell.

Bekymret for rekrutteringa

Bondelagslederen er også bekymret for rekrutteringa til yrket.

– For at yngre krefter skal være villig til å gå inn i næringa vår, er det viktig at næringa vår er attraktiv i valg av yrke. I dag er inntektsgapet mellom oss og andre yrkesgrupper for stort til at landbruket kan konkurrerer om de flinke hendene. Dette gapet må reduseres. Nå har Stortinget mulighet til å avklare hvilken veg jordbruket skal ta inn i framtida. Landbruket trenger et skikkelig løft inn i framtida. Det er derfor vi aksjonerer her i dag, avsluttet Stener.

I prat med Åndalsnes Avis etter aksjonen, sier han at det har vært intense forhandlinger i alle oppgjør, men han mener det spesielle i år er at dagen før forhandlingene startet, ble landbruksmeldingen vedtatt.

– Hva sier du til de som sier at bøndene får mer enn andre?

– Prosentvis får vi mer, men når utgangspunktet er lite, er det kroneoppgjør som er viktig.

– Det er et stort gap, ender det med at ingen blir fornøyd her?

– Om vi ikke får alt i år, så håper vi på et meget godt inntektsløft. Jeg må si at jeg føler vi blir møtt med forståelse av folk.

– Kanskje ikke rette tida nå

Ordfører Lars Olav Hustad var en av de få som overvar bøndenes aksjon på torget. Han har forståelse for at bøndene kan føle frustrasjon.

– Bondeyrket er viktig og landbruket er ei viktig næring for Rauma. Men om en ser bak tallene så har bøndene hatt en inntektsvekst på 18 prosent de siste tre åra, mot sju prosent i resten av befolkninga. Med dagens regjering har også nedleggelser av landbruket stagnert. De største endringene i landbruket skjedde med minister fra Senterpartiet. Når jeg sier dette så betyr ikke det at jeg ikke unner bøndene ei god lønnsutvikling. De gjør en viktig jobb, men med dagens linje om moderasjon i resten av samfunnet, er det kanskje ikke den rette tida nå, sier han.