Han vil ha Stortingets kontrollkomité eller Riksrevisjonen på banen slik at alternativet tydeliggjøres.

– Besparelsen ved å velge Romsdalsaksen vil være mellom 30 og 50 prosent. Og når du snakker i milliarder, så er det størrelser som du ikke kan se bort ifra – det er rett og slett ikke mulig. Dette er sentrale myndigheter nødt til å ta for seg. Og i den grad de ikke gjør det, så er det en sak som nasjonale instanser bør se på, mener Tovan.

– Hvem da?

– Enten Stortingets kontrollkomité eller Riksrevisjonen. Samfunnet kan ikke sløse slik med midler. Du kan ikke bare skrive ut sjekker uten å utrede alternativ, sier Tovan.

Alternativ: Romsdalsaksen

Og alternativet mener han ligger i dagen: Romsdalsaksen.

Romsdalsaksen presenterte i forrige uke et kostnadsoverslag på vegen fra Solnør til Lønset på 17,8 milliarder kroner.

Terje Tovan mener den samme strekninga med Møreaksen, med bakgrunn i Statens vegvesens egne tall, vil koste minst 32,2 milliarder kroner.

Han sier at man ikke har et estimat for hele den strekninga fra Møreaksen sin side. Men slik mener Tovan at strekninga Solnør (Ørskog) til Hjelset vil koste minst 32,2 milliarder kroner:

  • Kryssing av Romsdalsfjorden, fra Vik til Julbøen: 14,5 mrd.

  • Veg fra Julbøen til Bolsønes: Ca. 6 mrd.

  • Bypakke Molde: 1,7 mrd.

  • Vegen fra Vik i Vestnes til Solnør i Ørskog: Minst 10 mrd.

  • Sum: 32,2 mrd. kroner

– Kan ikke sløse slik

Tovan mener at også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er opptatt av kostnader og at man ikke kan sløse:

– Det har samferdselsministeren også vært klar på da han var her like før stortingsvalget. Det er selvfølgelig ikke slik at en plutselig havner utenfor NTP dersom man kommer opp med bedre løsninger. Det var han helt klar på. Og både statsministeren og samferdselsministeren er klinkende klar på at en må spare penger. Og at utgangspunktet for ferjefri E39 var altfor raust og at det må knipes ned betydelig over hele strekninga dersom man skal ha håp om å få til dette, sier Tovan.

– Møreaksen er en omveg

– For Rauma – hvordan vil du vurdere Romsdalsaksen?

– Jeg vil tro at Romsdalsaksen er en langt bedre løsning for Rauma enn Møreaksen er. Møreaksen tilfører ingenting. Det er en rein omveg. Og så vidt jeg forstår ordføreren i Rauma, så er ikke Møreaksen av vesentlig betydning for Rauma. Han har fortalt meg at det som er viktig for Rauma, er Eksportvegen E136 og en god forbindelse til Molde. Og det er jeg enig med ham i. Det er også viktig for Molde. Og det får man ikke med Møreaksen, sier Tovan.

Møreaksen er vedtatt

– Er ikke Møreaksen viktig for Rauma, Lars Olav Hustad?

– Møreaksen er et vedtatt prosjekt fra Stortinget. Diskusjonen om Romsdalsaksen bør en derfor legge til side, er alt Hustad vi si.

Tovan sier at Vegvesenet kommer med sitt trasévalg fra Vik til Solnør.

– Og der ligger det et betydelig innsparingspotensial ved å velge riktig trasé og å gå over til tofeltsveg. Og når Vegvesenet nå har kniven på strupen, så kan en ikke se bort fra at de vil makte å senke kostnadene betydelig. I så fall ser bildet annerledes ut, sier han.

Her er forskjellen i kostnader, som Romsdalsaksen la fram på en pressekonferanse tirsdag i forrige uke. Foto: Per-Kristian Bratteng