Oversiktskartet til romsdalsnettas.no viser en planlagt strømstans onsdag formiddag.

– Straumen. Planlagt strømstans for oppgraderingering. 3. april klokka 09 til 15. Oppgradering av lavspentnett, står det på deres nettside.

Kunder som blir berørt, skal ha mottatt en SMS.

– På grunn av arbeid på lavspentnettet vil det bli strømstans for kunder på Kalveneset, mottaker av SMS er blat de berørte. Varighet fra klokka 09 og i cirka 6 timer. Nettet må hele tiden betraktes som spenningsnett, står det i meldingen.