– Status er at vi er ferdig med pirene og kaikonstruksjonen og der var det delovertakelse den 12. oktober, sier byggeleder Trond Vidar Gjerde i Møre og Romsdal fylkeskommune til ÅA.

Knirkefritt

Nå er det to entrepriser som er inne og jobber, både Fjord 1 og fylkeskommunen. Fjord 1 har entreprise på å bygge infrastrukturen for eldrift, samt teknisk bygg og installasjoner på kaiene.

– Det skal ferdigstilles rundt slutten av februar, starten av mars, sier han.

Arbeidet som fylkeskommunen står for, går parallelt med det andre arbeidet. På landområdet på Åfarnes er de godt i gang med å sette opp et nytt venterom, samt å legge til rette for nye parkeringsplasser.

– Åfarnes har vært en stor plass uten noe. På landområdet vil det bli et nytt venterom og 16 parkeringsplasser. Det blir også tilrettelagt for handikap-plassering, sier Gjerde.

Planen er at arbeidet på landområdet skal være ferdig i slutten av februar. Da skal det kun gjenså bearbeiding av uteområde.

– Vi håper å kunne åpne i slutten av april, sier han og fortsetter:

– Arbeidet har også gått knirkefritt og etter planen. Det har kun vært tre dager i tillegg, på grunn av streiken i sommer.

Det var delovertakelse av kaiene tidligere i oktober. Nå har mesteparten av arbeidet forflyttet seg på land. Foto: Katrine Silseth Naas

– Et kjempeløft

Entreprisekostnaden for kostnadsarbeidet til Christie & Opsahl er på 155 millioner kroner for byggeprosjektet.

– Vi ligger innenfor det budsjettet som er satt, sier han.

Ferjekaiene på Sølsnes og Åfarnes skal tilpasses de nye nullutslippsferjene med nye tilleggskai begge steder. Det skal også bygges ny liggekai på Sølsnes.

– Kaiene på både Sølsnes og Åfarnes var veldig dårlige og trengte mye vedlikehold. Dette vil være et kjempeløft og en veldig stor kostnadsbesparelse på vedlikehold. Det er noe vi vil merke, sier han.

Skryter av samarbeidet

Gjerde vil også skryte av skipperne på Rødvenfjord og Eresfjord i denne perioden.

– De har vist en stor tilpasningsevne i byggeperioden. Vi har bygd kaier mens fergene har gått som normalt og de har vært utrolig tilpasningsdyktig. Uten deres samarbeid, så hadde vi ikke fått det til, sier han.

Videre sier han at Fjord 1 ble tidlig inkludert i prosessen, hvor de kunne komme med innspill til hvordan man skulle greie å drifte fergesambandet mens det pågikk byggeaktivitet.

– Også har vi hatt et veldig godt samarbeid med Christie & Opsahl, som har hatt ansvaret for byggingen. De er en erfaren kaibygger og de vet hva de gjør. Samarbeidet mellom alle aktører har vært kjempebra, sier han.

Man satser på åpning i løpet av april neste år. Foto: Katrine Silseth Naas