Nye Veier og Statens vegvesen har avsluttet kranglingen om E136

foto
PLANLAGT: Statens vegvesen mente at dette var den beste vegtraseen forbi Flatmark. Nå skal Nye Veier AS gå igang med å analysere om de er enige, eller om de vil gå for et annet alternativ.. Foto: ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN