lngen lokal markering av den internasjonale kvinnedagen