Dette er vegene kommunedirektøren foreslår at fylket bør prioritere