I natt: Svært høge hastigheter og mange steinsprang