D

Den 11. mai gikk det et ras 60 meter nedenfor fylkesveg 63 ved Ørnesvingen mellom Geiranger og Eidsdal , og det er nå kun ett kjørefelt som kan benyttes.

Vegvesenets geolog undersøkte raset onsdag13.mai, og det ble gjennomført grunnboring mandag og tirsdag denneuka.

- Resultatene fra undersøkelsen viser at det er opp til 2, 5mned til fast fjell og at det kan være fare for større skader, opplyser seier Odd Einar Hjellen, prosjektleder for drift Sunnmøre.

Statens vegvesen har derfor sperret av halve vegen og ledertrafikken via ett kjørefelt på en strekning på ca. 35m. Denneløsningen med ett kjørefelt vil fortsette til oktober.

- Vi ventertil etter turistsesongen med å utbedre vegen fordi utbedringenkrever at vi stenger store deler av vegen, sier Hjellen.

Det blir satt oppmidlertidig rekkverk, og Vegvesenet setter inn manuelltrafikkdirigering om nødvendig.

- Trafikantene kan oppleve kø, ogdet kan bli spesielt utfordrende for busser. Vi oppfordrer derfortrafikantene til å ha hensyn, sier han.