Onsdag var 200 deltagere samlet til vann- og avløpskonferanse i Atlanterhavsparken i Ålesund. Et av konferansens høydepunkt var utdeling av vannprisen, en pris som første gang ble delt ut i 1986, og skal gis enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- ogavløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner forinnsats av teknisk, organisasjonsmessig, forvaltningsmessig elleradministrativ karakter.

Vinneren ble Leif K. Grande fra Åndalsnes.

Juryen skriver i sin begrunnelse at det er en velfortjent vinner:

Prisvinneren har, helt sidenhan ble ansatt i Rauma kommune for 36 år siden, vært en sentralfagperson innen vannsektoren, og det er i stor grad hansfortjeneste at kommunen i dag kan tilby innbyggerne svært godevann- og avløpstjenester. Det er naturlig å trekke framgrunnvannsanlegget for Åndalsnes og Isfjorden Vannverk, som blebygget ut i 1996-97, og avløpsrenseanlegget på Åndalsnes som blesatt i drift i 2011. Drikkevannet fra Åndalsnes og IsfjordenVannverk ble i 2010 kåret til Norges beste drikkevann, oggrunnvannsforekomsten og brønnenes plassering og utforming er av såstor interesse at geologistudenter fra NTNU har besøkt anleggethvert år siden 1995.

Juryen vil særlig fremheveprisvinnerens sterke engasjement for rekruttering og synliggjøringav vannbransjen, hvor hans kompetanse og engasjement har ført hamtil sentrale verv i Norsk Vann. Fra sine kolleger fårprisvinneren det beste skussmål, både som privatperson ogfagperson. Med sin brede fagkompetanse og faglige integritet er hanhøgt verdsatt av arbeidskolleger som har vært så heldige å kunnedra nytte av hans omfattende kunnskaper og gode humør. Ord somengasjert, kvalitetssøkende og løsningsorientert karakterisererprisvinneren på en god måte. I sitt arbeid har han vært opptatt avkvalitet, helhetstenking og samspillet mellom arealplanlegging,vannforvaltning, vann- og avløpsteknikk og økonomi. Dennekunnskapen har han raust delt med oss andre gjennom omvisning påbehandlings- og renseanlegg og utallige kurs og konferanser, bådesom foreleser og arrangør. Slik har han bidratt sterkt til å hevekompetansen i vannbransjen i fylket.

Stolte kollegaer

Rauma kommune er stolte over at Grande får prisen.

- Kollegaene til Leif er stolt og veldig glad for at han får vannprisen. Leif er en stor inspirasjon for oss kollegaer ved Kommunalteknikk iRauma kommune, sier enhetsleder i Rauma kommune, Tom Erik Rødven.

Prisen ble utdelt i Ålesund onsdag kveld. Foto: Privat
Leif Grande har jobbet en årrekke i Rauma kommune.